Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

                                      ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
3M™ Diamond Grade™ Μεμβράνες Εργοταξιακής Σήμανσης
 
Μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη για πινακίδες και λοιπές συσκευές εργοταξιακής σήμανσης. Υψηλής αντανακλαστικότητας και ανθεκτική. Μοναδικά οπτικά χαρακτηριστικά, κατασκευσμένη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διάφορων συσκευών.

 

3M™ High Intensity Μεμβράνη Εργοταξιακής Σήμανσης
 
Υψηλής αντανακλαστικότητας και απόδοσης σε ευρείες γωνίες, με ενθυλακωμένους φακούς χρησιμοποιείται στην κατασκευή / συντήρηση των πινακίδων, καθώς και των λοιπών συσκευών εργοταξιακής σήμανσης. Ιδιαίτερα ορατή υπό γωνία παρατήρησης 30ο ή και μεγαλύτερη, έτσι ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να μπορούν να δουν ακόμη και τις πινακίδες που βρίσκονται υπό γωνία, ή εκτός θέσεως.

 

3Μ(ΤΜ) Diamond Grade™ Σύστημα Γραμμικής Οριοσήμανσης
 
Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση των τσιμεντένιων και των μεταλλικών στηθαίων. Τα φύλλα Γραμμικής Οριοσήμανσης είναι λεπτά φύλλα αλουμινίου, όπου έχει επικολληθεί η αντανακλαστική μεμβράνη 3Μ(ΤΜ) Diamond Grade™ και τα οποία -λόγω της μοναδικής τους κυρτοειδούς επιφάνειας- παρέχουν εξαιρετική αντανακλαστικότητα για ένα μεγάλο εύρος γωνιών εισόδου και παρατήρησης.

 

3Μ(ΤΜ) Engineer Grade Μεμβράνη Εργοταξιακής Σήμανσης
 
Αντανακλαστική μεμβράνη ενσωματωμένων φακών, για πινακίδες και λοιπές συσκευές εργοταξιακής σήμανσης. Κατάλληλη για άκαμπτα και εύκαμπτα υποστρώματα.

 

3Μ(ΤΜ) Stamark™ Ταινίες Διαγράμμισης για Προσωρινές Εφαρμογές
 
Πλήρης σειρά, υψηλής ποιότητας, αφαιρούμενων ταινιών διαγράμμισης.

 

  Κύλινδροι από καουσούκ 3Μ (ΤΜ)
 
Οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από καουτσούκ και αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση. Φέρουν είτε τρεις λευκούς αντανακλαστικούς δακτυλίους ή είναι πλήρως αντανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους. Η αντανακλαστική μεμβράνη είναι High Intensity τύπου ΙΙ.

 

  Κώνοι από καουτσούκ 3Μ(ΤΜ)
 
Οι κώνοι είναι κατασκευασμένοι από καουτσούκ και φέρουν δύο ή τρεις λευκούς αντανακλαστικούς δακτυλίους ή είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους αντανακλαστικούς δακτυλίους). Η αντανακλαστική μεμβράνη είναι High Intensity τύπου ΙΙ.

 

Προειδοποιητική πινακίδα για περιοχή με συχνά ατυχήματα

Αντανακλαστική 150 cm x 200 cm

 

Προειδοποιητική πινακίδα για περιοχή με συχνά ατυχήματα

Αντανακλαστική 100 cm x 200 cm

 

πινακίδα έργων 400 cm x 350 cm
 

οροι χρήσης

   Art work concept by Bardakis Panagiotis - infowest 2008 - 2009 τηλ.:26410 30910 - 6944 708152  Agrinio