Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

ΚΑΛΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

   

   

   

   

   

   

Εύκαμπτη, υψηλής αντανακλαστικότητας, αυτοκόλλητη, με ενθυλακωμένους φακούς, αντοχής στις προσκρούσεις, καθώς και με υδατόσημο απεικόνισης φορτηγού, είναι σχεδιασμένη για εφαρμογή σε πινακίδες αναγνώρισης οχημάτων. Πληροί τις προδιαγραφές ISO-OIS 3864.3, τύπου ΙΙ .
   

Αυτοκόλλητες μικροπρισματικές μεμβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας για εφαρμογή στην επιμήκη ή περιμετρική σήμανση των οχημάτων καθώς και την κατασκευή των πινακίδων αναγνώρισης αυτών.
   

Πλήρης σειρά αντανακλαστικών μεμβρανών, για τη βελτίωση της ορατότητας των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, των οχημάτων δημόσιας χρήσης, των περιπολικών, των βαρέων οχημάτων, των σχολικών οχημάτων, των οχημάτων δημοσίων έργων, καθώς και των βραδυκίνητων οχημάτων .
   

Εύκαμπτη Αντανακλαστική Μεμβράνη Σήμανσης Οχημάτων
   
   

οροι χρήσης