Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Π - 80 Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.
Π - 81 Προειδοποιητηκή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π - 82 // // εισόδου σε αυτοκινητόδρομο
απο δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.
Π - 83 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π - 84 // // // // // // // //
με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητόδρομου.
Π - 85 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθυ νσεων στην αρχή εξόδου απο
τον αυτοκινητόδρομο(αρχή λωρίδας επιβρ΄δυνσης κόμβου).
Π - 86 Κατεύθυνση εξόδου απο τον αυτοκινητόδρομο.
Π - 87 Επιβεβαιωτική της εισόδου στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά
τον ανισόπεδο κόμβο.
Π - 88 Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Π - 89 Κατευθύνσεως εισόδου στόν αυτοκινητόδρομο.
Π - 90α - Π - 90β - Π - 90γ Προειδοποιητικές εξόδου απο τον αυτοκινητόδρομο
σε αποστάσεις 300 - 200 - 100 μ.αντίστοιχα Προ της εξόδου.


 

 
 

οροι χρήσης

   Art work concept by Bardakis Panagiotis - infowest 2008 - 2009 τηλ.:26410 30910 - 6944 708152  Agrinio