Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

ρυθμιστικές

ρυθμιστικές επεξήγηση

Ρ - 1 Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Ρ - 2 // διακοπή πορείας.
Ρ - 3 Οδός προτεραιότητας.
Ρ - 4 Προτεραιότητας.
Ρ - 5 Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
Ρ - 6 // έναντι επερχόμενης κυκλοφορίας [λόγω στενότητας οδοστρώματος].
Ρ - 7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
Ρ - 8 Κλειστή η οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Ρ - 9 Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
Ρ - 10 // στις μοτοσυκλέτες.
Ρ - 11 // στα ποδήλατα.
Ρ - 12 // στα μοτοποδήλατα.
Ρ - 13 // σε φορτηγά αυτοκίνητα.
Ρ - 14 // σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου
ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.
Ρ - 15 // σε πεζούς.
Ρ - 16 // σε ζωήλατα οχήματα.
Ρ - 17 // σε χειράμαξες.
Ρ - 18 Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
Ρ - 19 // σε μηχανοκίνητα οχήματα.
Ρ - 20 // σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών [π.χ σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα]
Ρ - 21 // σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα...[π.χ.2] μέτρα.
Ρ - 22 // σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα...[π.χ.3,5] μέτρα.
Ρ - 23 // σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους...[π.χ.5] τόνους.
Ρ - 24 // σε οχήματα βάρους ανα άξονα που υπερβαίνει τους...[π.χ.2] τόνους.
Ρ - 25 // σε οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα.[π.χ.10] μέτρα.
Ρ - 26 Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερητων....[π.χ.70] μέτρων απο του προηγούμενου.
Ρ - 27 // η αριστερή στροφή.
Ρ - 28 // η δεξιά στροφή.
Ρ - 29 // η αναστροφή [στροφή κατά 180 μοιρών].
Ρ - 30 // το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.
Ρ - 31 // στους οδηγούς φορτηγών αυτ/των μεγίστου επιτρεπομένου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5
τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.
Ρ - 32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των [π.χ.50 ] χλμ./ώρα.
Ρ - 33 Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης [εκτος για αποφυγή δυστυχήματος).
Ρ - 36 // η διέλευση χωρίς στάση προ του τελωνείου.
Ρ - 35 // // // // // // // σταθμού Διοδίων.
Ρ - 36 Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί με απα/τικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.
Ρ - 37 Τέλος ορίου ταχύτητας που εχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40) χλμ./ Ώρα
Ρ - 38 // απαγόρευσης προσπεράσματος που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
Ρ - 39 Απαγορεύεται η στάθμευση.
Ρ - 40 // .η στάση και η στάθμευση.
Ρ - 41 // η στάθμευση επί της πλετράς της πινακίδος κατά τους μονούς μήνες.
Ρ - 42 // // // // // // // // // ζυγούς // .
Ρ - 43 Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ρ - 44 Εξοδος απο περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ρ - 45 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω απο ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές η εύλεκτες ύλες
Ρ - 46 // // // // // // // // ύλες που μπορούν να
προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Ρ - 47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
Ρ - 48 // // // // δεξιά.
Ρ - 49 // // // // εμπρός.
Ρ - 50 // // // με στροφή αριστερά η δεξιά.
Ρ - 50δ // // // // δεξιά.
Ρ - 51α // // // εμπρός η αριστερά.
Ρ - 51δ // // // // η δεξιά.
Ρ - 52 // διέλευση απο δεξιά η αριστερά της νησίδας.
Ρ - 52α // // μόνο απο την αριστερή πλευρά της νησίδας.
Ρ - 52δ // // // // // δεξιά // // // .
Ρ - 53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
Ρ - 54 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων.
Ρ - 55 // // // πεζών (απαγορευμένης της διελευσης άλλων εκτός πεζών,οχημάτων άμεσης ανάγκης.
Ρ - 56 // // // εφίππων.
Ρ - 57 Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα.
Ρ - 58 Τέλος // ς // ς // ς.
Ρ - 59 Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών.
Ρ - 60 Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.
Ρ - 61 Εξοδος απο περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.
Ρ - 62 Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος απο φορτηγά αυτοκίνητα που έχει επιβληθει με απαγορευτική πινακίδα.
Ρ - 63 Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημανα έχει βάρος μεγαλύτερο απο (π.χ. 3) τόνους.
Ρ - 64 // η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
Ρ - 65 Η κάθε κατηγορία χρηστών να χρησιμοποιεί την πλευρά τιυ αντίστοιχου διαδρόμου που είναι επιλεγμένη γι΄την κατηγορία.
Ρ - 66 Οι κατηγορίες χρηστών που απεικονίζονται επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικόδιάδρομο.
Ρ - 67 Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
Ρ - 68 Τέλος αποκλειστικής διέλευσηςΛεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
Ρ - 69 Χώρος στάθμευσης με κάρτα
Ρ - 70 Χώρος // ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. Ταξί.
Ρ - 71 // // αποκλειστικά γιά οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,ύστερα απο ειδική άδεια.
Ρ - 72 // // // // // // // /// // // και με αριθμό κυκλοφορίας.
Ρ - 73α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
Ρ - 73δ // // // // // // // // // δεξιά.
Ρ - 74α // // // // // // // // // αριστερά.
Ρ - 74δ // // // // // // // // // δεξιά.
Ρ - 75 Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σέοχήματαπου μεταφέρουν επικίνδυνεςύλες που μπορούν ναπροκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
 
 

οροι χρήσης

   Art work concept by Bardakis Panagiotis - infowest 2008 - 2009 τηλ.:26410 30910 - 6944 708152  Agrinio