Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

ψηφιακές εκτυπώσεις

Ψηφιακή εκτύπωση > 5m
Μιας και η ψηφιακή εκτύπωση έχει λάβει ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς, και ακολουθώντας την πορεία εξέλιξης της τεχνολογίας στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης, έχουμε  την δυνατότητα για άρτιο αποτέλεσμα, σε ελάχιστο χρόνο και την πιο συμφέρουσα οικονομική λύση.
Το τμήμα παραγωγής με το έμψυχο δυναμικό της και την εμπορία αναγνωρισμένων υλικών (3Μ, AVERY, FERRARI, ORACAL, INTERCOAT) δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης σε:

Αυτοκόλλητα

Αυτοκόλλητο βυνίλιο (3ετίας)
Αυτοκόλλητο βυνίλιο (5ετίας)
Αυτοκόλλητο βυνίλιο διάτρητο (one way vision)
Αυτοκόλλητο (cast 10ετίας 3M Complay) για δύσκολες επιφάνειες
Αυτοκόλλητο τοίχου
Αυτοκόλλητο επιδαπέδιο (FLOOR GRAPHICS) 1 έτους
Αυτοκόλλητο αντανακλαστικό

Μουσαμά
Βυνίλιο μουσαμάς frontlit (μη φωτιζόμενος 380 γρ)
Βυνίλιο μουσαμάς frontlit (μη φωτιζόμενος 440 γρ)
Βυνίλιο μουσαμάς frontlit (μη φωτιζόμενος 510 γρ)
Βυνίλιο μουσαμάς frontlit (μη φωτιζόμενος 650 γρ)
Βυνίλιο μουσαμάς backlit (φωτιζόμενος) 3ετίας
Βυνίλιο μουσαμάς backlit (φωτιζόμενος) MEHLER
Διάτρητος μουσαμάς (MESH) one way

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
Σημαιόπανο
Καμβάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οροι χρήσης