ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ Ο.Τ.Κ.Ζ . ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Tο Διαλυτήριο Αχαΐας είναι η μοναδική οδός για τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, καθώς και για έναν μεγάλο όγκο μετάλλου που προκύπτει. Είναι το πρώτο διαλυτήριο Αχαΐας και λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών. Η εταιρεία πιστοποιείται από τον επίσημο φορέα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΕΔΟΕ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποσυναρμολόγηση των αυτοκινήτων που έχουν πάψει να λειτουργούν δια παντός. Η οικογένεια Μετσοβίτη ασχολείται με αντικείμενο της συλλογής μετάλλου επί τρεις γενεές και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σχετικά με την εκμετάλλευση του πληρώντας την αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και βοηθώντας έτσι στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου της ανακύκλωσης. Το Διαλυτήριο Αχαΐας περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 900τ.μ όπου και γίνεται ο διαχωρισμός του μετάλλου από τα άλλα υλικά ενώ παράλληλα στον εξωτερικό χώρο λειτουργούν κινητές πρέσες και ειδικά ψαλίδια, που φέρνουν στην κατάλληλη μορφή το μέταλλο πριν να οδηγηθεί στη χαλυβουργία.

Επίσης το Διαλυτήριο Μετσοβίτης ασχολείται με την πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο 2610 647164,2610647389 FAX 2610647388

Email : bmetsov@otenet.gr

 

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Β 3 - Ο.Τ. 38