ΑΧΑΙΑΣ

Δήμος: Αιγιαλείας      
Εδρα: Αίγιο Αχαΐας
Δήμαρχος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ. Σύμβουλοι: αναλυτική παρουσίαση
Διεύθυνση: Α. Λόντου 34
Τηλέφωνο: 2691022200
Τηλέφωνο: 26910.60600
e-mail: dimosa@otenet.gr 
Τ.Κ.: 25100
Πόλη: Αίγιο Αχαΐας
Fax: 26910-29556/24444 
URL: www.aigialeia.gov.gr

Δήμος: Δυτικής Αχαΐας 
Εδρα: ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
Δήμαρχος: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ. Σύμβουλοι: αναλυτική παρουσίαση
Διεύθυνση: ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
Τηλέφωνο: 2693360100 
Τηλέφωνο: 26930-25000 
e-mail: dymi@otenet.gr 
Τ.Κ.: 25200 
Πόλη: ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
Fax: 2693360147 
URL: http://www.dymi.gr 
 
Δήμος: Ερυμάνθου          
Εδρα: ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
Δήμαρχος: ΚΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ. Σύμβουλοι: αναλυτική παρουσίαση
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο: 2694360300 
Τηλέφωνο: 26940-22800
e-mail: dfarron@otenet.gr 
Τ.Κ.: 25008 
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 
Fax: 2694360331 
URL: http://www.farron.gr 

Δήμος: Καλαβρύτων  
Εδρα: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
Δήμαρχος: Λαζουράς Γεώργιος
Δ. Σύμβουλοι: αναλυτική παρουσίαση
Διεύθυνση: ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 
Τηλέφωνο: 2692360400
Τηλέφωνο: 26920-24610 
e-mail: dimoskalavriton@pat.forthnet.gr 
Τ.Κ.: 25001 
Πόλη: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
Fax: 26920-23330 
URL: http://www.kalavrita.gr 
 

Δήμος: Πατρέων
Εδρα: Πάτρα
Δήμαρχος: ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ. Σύμβουλοι: αναλυτική παρουσίαση
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108
Τηλέφωνο: 2613610307
Τηλέφωνο: 2610-966300 
e-mail: webmaster@patras.grmayor@patras.gr 
Τ.Κ.: 26221
Πόλη: Πάτρα
Fax: 2610-623562 
URL: http://www.e-patras.gr
   
          

 

   

     

αφορούν τα προϊόντα μας,τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς επίσης και σε ποικίλα άλλα θέματα που αφορούν την σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου και των οχημάτων, τον εξοπλισμο ΟΤΑ, εργολάβων δημοσίων εργων και επιχειρηματειών